Harley Owners Group

Hvad er HOG?

HOG står for Harley Owners Group og er en verdensomspændende forening for Harley-Davidson ejere. Foreningen er stiftet i 1983 og har på verdensplan over 1.000.000 medlemmer. I Danmark findes 3 underafdelinger af HOG - også kaldet Chaptere. Disse Chaptere er: Chapter 1 Aros, Århus; Copenhagen Chapter, København og Chapter Jylland Syd, Rødding. Alle ejere af en Harley-Davidson motorcykel kan blive medlem.

Hvem er Chapter 1 Aros?

Chapter 1 Aros er det første danske Chapter. Chapteret blev stiftet i maj måned 1998 og har i dag ca. 300 medlemmer. Navnet Aros er vikingenavnet for byen Aarhus. Chapterets Sponsoring Dealer er Cap´s Harley-Davidson Aarhus og Chapteret drives efter retningslinier udstukket af Harley-Davidson. Vores klublokaler har både bar, festlokale, toilet og bad. Klublokalerne finder du på adressen Lystrupvej 1E, 8240 Risskov.

Hvad er formålet med et HOG Chapter?

- Velgørenhed: HOG er en velgørende forening. Alle de år Chapteret har eksisteret, har der været mulighed for at donere penge til forskellige velgørende formål. 

- Gode oplevelser: I Chapteret samles Harley entusiaster i en upolitisk familieorienteret forening omkring den fælles interesse: Harley'en. Der arrangeres mange forskellige aktiviteter spredt over hele året og over hele landet - ligesom der årligt arrangeres udenlandske ture til internationale arrangementer eller visitter hos udenlandske Chaptere til fremme for International forståelse.

- Samvær: Et overordnet mål med foreningen er at have det sjovt sammen - og være sammen om vores fælles interesse - at køre på Harley-Davidson. Samtidig sætter vi pris på at hele familien kan deltage i de arrangementer vi afholder. Kort sagt - gode venner, flere venner og gode oplevelser sammen.

Hvem er medlemmerne?

Vores medlemmer kommer fra alle grupper i samfundet. Vi har fundet sammen omkring vores fælles interesse uafhængig af politiske standpunkter, økonomi og status. Vi er sammen fordi vi gerne vil være sammen - og fordi vi sætter pris på den livsstil som Harley-Davidson står for.

Medlemskab

For at blive medlem af HOG Chapter 1 Aros, skal du – udover at eje en Harley-Davidson motorcykel - også være medlem af HOG International.
Indmeldelsesblanketten til HOG International finder du ved at klikke her, og derefter kan du klikke her for at anmode om medlemskab i Chapter 1 Aros.

Adresse

HOG Chapter 1 Aros, Lystrupvej 1E, 8240 Risskov

Tlf. 87415555

HOG Intl. Chapter 9713

CVR: 39214873

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502 København V

Reg. nr. 5301, konto nr. 0271954