Som nyt medlem i Chapter 1 Aros har du hermed informationer omkring din nye klub.

Hvad er HOG?
HOG står for Harley Owners Group og er en verdensomspændende forening for Harley Davidson ejere. Foreningen er stiftet i 1983 og har på verdensplan over 1 million
medlemmer. I Danmark findes der 3 underafdelinger af HOG også kaldet Chapters. Disse chapters er: Chapter 1 Aros, Århus - Copenhagen Chapter, København - Chapter Jylland Syd, Rødding. Alle ejere af en Harley Davidson motorcykel kan blive medlem. Der er ca. 1.100 medlemmer i de tre danske chapters.

Hvem er Chapter 1 Aros?
Chapter 1 Aros er det første danske HOG chapter. Chapteret blev stiftet i maj 1998 og har i dag ca. 350 medlemmer. Navnet Aros er vikingenavnet for byen Århus. Chapterets sponsererings dealer er Caps Harley Davidson Århus og charteret drives efter retningslinjer udstukket af Harley Davidson. Vores klublokaler har både bar, festlokaler, toilet og bad. Klublokalerne finder du på adressen Lystrupvej 1E, 8240 Risskov.

Hvad er formålet med et HOG Chapter?
Velgørenhed: I HOG Chapter 1 Aros er der en stor vilje til at udøve velgørenhed - særligt overfor børn og trængende børnefamilier. Alle de år HOG Chapter 1 Aros har eksisteret, har der været mulighed for enten, at donere penge til et velgørende formål, eller at udøve velgørenhed på andre måder, eksempelvis med køreture.
Gode oplevelser: I HOG Chapter 1 Aros samles Harley Davidson entusiaster i en upolitisk, familieorienteret forening omkring den fælles interesse: Harley Davidson. Der arrangeres mange forskellige aktiviteter spredt over hele året og over hele landet - ligesom der årligt arrangeres udenlandsture til internationale arrangementer eller besøg hos udenlandske chapters til fremme for international forståelse.
Samvær: Et overordnet mål med HOG Chapter 1 Aros er, at have det sjovt sammen - RIDE AND HAVE FUN. At være sammen om vores fælles interesse, at køre på Harley Davidson. Samtidig sætter vi pris på, at hele familien kan deltage i de arrangementer vi afholder. Kort sagt gode venner, flere venner og gode oplevelser sammen.

Hvem er medlemmerne?
Vores medlemmer kommer fra alle grupper af samfundet. Vi har fundet sammen omkring vores fælles interesse uafhængigt af politiske standpunkter, økonomi og status. Vi er sammen fordi vi gerne vil være sammen og fordi vi sætter pris på den livsstil som Harley Davidson står for.

Medlemsskab:
For at blive medlem af HOG Chapter 1 Aros skal du udover at eje en Harley Davidson motorcykel også være medlem af HOG international. Indmeldelsesblanketten til HOG International finder du på vores hjemmeside - hog-aros.dk eller på HOG internationals hjemmeside - hog.com, og derefter kan du anmode om medlemsskab i HOG Chapter 1 Aros.

Hvad sker der i klubben?
Alle vores aktiviteter kan du/I finde på vores hjemmeside hog-aros.dk og på vores facebookside HOG Chapter 1 Aros & Friends. Der vil alle arrangementer og aktiviteter blive lagt ud, samtidig vil du også modtage en sms når der sker noget i klubben. Der er rigtig mange arrangementer hen over hele året.

Klublokalerne:
Der er mulighed for, at leje klublokalerne til fest o.l. for en pris af 1.700 kr. + et depositum på 1.000 kr. Prisen er uden rengøring.

Ladies of Harley:
Er du kvinde på Harley er der denne gruppe, som også stadigvæk er en del af HOG Chapter 1 Aros. I denne gruppe laver forskellige arrangementer kun for kvinde, f.eks. en tur på køreteknisk anlæg samt café ture.

Køreture:
Onsdag og lørdag er der køretur fra klubben ud i det danske land. Informationer om køreturene finder du på vores hjemmeside og på facebook. Der vil være en bowle hvori man smider en seddel med sit navn på når man har været med på en køretur. Derefter er du med i en konkurrence, hvor klubben udtrækker den heldige vinder til sæsonafslutning. Her er en flot præmie, som er sponsoreret af vores dealer og sponsorer. Har du ikke mulighed for, at møde op til køreturens start ved Caps kan du give din seddel til Road Captain på turen. Han/hun vil sørge for, at du kommer med i konkurrencen.

Charity:
Vi tager også ud til konfirmationer, firmaarrangementer og lignende, hvor der mod et mindre bidrag køres med gæster på bagsædet. Overskuddet fra disse arrangementer doneres til velgørenhed. HOG Chapter 1 Aros er optaget af at gøre en forskel og derfor kører vi med glæde ud til velgørende formål så som Hospitalsklovnene, Børnenes kontor, Sølund Festival m. fl.

Forsikring:
Når du er medlem af HOG international og af HOG Chapter 1 Aros, så kan du forsikre din Harley Davidson via Gjensidige på meget fordelagtige vilkår. Forsikringen tegnes via Caps Harley Davidson Århus.

Bestyrelse:
Alt info vedrørende kontakt til vores bestyrelse finder du på vores hjemmeside under kontakt. Der er også billeder af de mennesker, som er i vores bestyrelse, så du kan genkende dem når du kommer i klubben eller til vores køreture.

Frivillige:
Alle som har en rolle i klubben er frivillige og burger deres fritid på, at vi alle sammen kan have det sjovt. Har du lyst til at give en hånd med, så er du altid velkommen. Det er ligegyldigt om det er lidt eller meget du kan hjælpe med. Vi er glade for din deltagelse.

Hvem er medlemmerne?

Vores medlemmer kommer fra alle grupper i samfundet. Vi har fundet sammen omkring vores fælles interesse uafhængig af politiske standpunkter, økonomi og status. Vi er sammen fordi vi gerne vil være sammen - og fordi vi sætter pris på den livsstil som Harley-Davidson står for.

Medlemskab

For at blive medlem af HOG Chapter 1 Aros, skal du – udover at eje en Harley-Davidson motorcykel - også være medlem af HOG International.
Indmeldelsesblanketten til HOG International finder du ved at klikke her, og derefter kan du klikke her for at anmode om medlemskab i Chapter 1 Aros.

Adresse

HOG Chapter 1 Aros, Lystrupvej 1E, 8240 Risskov

Tlf. 87415555

HOG Intl. Chapter 9713

CVR: 39214873

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502 København V

Reg. nr. 5301, konto nr. 0271954