HOG Chapter 1 AROS behandler som klub personoplysninger på medlemmerne, og skal som alle andre organisationer overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.Derfor har Bestyrelsen vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi i klubbenbehandler personoplysninger, så vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål, og ud fra klubbens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Bestyrelsen for HOG Chapter 1 AROS er dermed dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte klubbens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: HOG 1 Aros Secretary

Adresse: Lystrupvej 1E, 8240 Risskov

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger:

    - Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adressedata, navn,

indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse.

  2. Oplysninger om motorcykel:

    - Almindelige oplysninger: Fx model, årgang, stelnummer, forsikringsselskab, oplysninger om

motorcykel til Mondux som forudsætning for forsikring.

  3. Andre oplysninger:

    - Oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til klubben.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Vi indsamler oplysningerne fra dig ved din indmeldelse.

HOG Chapter 1 AROS’ formål med behandling af dine personoplysninger:

Formålene med at behandle oplysninger om klubbens medlemmer er at have oversigt over medlemmerne, herunder at opkræve kontingent og sende nyheder og adviseringer i forbindelse med arrangementer o.lign.

Samtykke:

Det er frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for klubben med undtagelse af oplysninger om motorcykel jfr. ovenfor.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger, herunder betalingsoplysninger hos Holdsport.dk ApS. HOGChapter 1 AROS har indgået databehandleraftale med Holdsport.

Øvrige medlemsoplysninger og oplysninger om motorcykel opbevares hos AbleIt v/Ronny Buelund (Joomla!). HOG Chapter 1 AROS har indgået databehandleraftale med Ablelt.

Vi sletter dine oplysninger umiddelbart efter din udmeldelse.

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine oplysninger, har du i følge persondataforordningen en række rettigheder:

   - Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.

   - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

   - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

   - Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

   - Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger du finder øverst her i persondatapolitikken.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Aarhus, december 2018