Nå men alting har en ende....;-)

Ja sådan starter omkvædet i en kendt Shu-bi-dua sang og sådan starter jeg også omkvædet efter det seneste ”vers” i sangen om HOG Chapter 1 Aros.

Tilbage i maj måned 2016 blev jeg valgt som Director for HOG Chapter 1 Aros på en ekstraordinær generalforsamling. Forinden havde jeg først været Secretary/Membership Officer og siden også Assistant Director i en kort periode.

Det er således blevet til 6 år som Director og ca. 8 år i hhv. styregruppe og bestyrelse. Sikke en tid og hold da fast en masse spændende, udfordrende og sjove oplevelser det har medført!

Der er flere forhold som gør, at det nu er tid til at lade nye kræfter komme til, og det er det der kommer til at ske nu.

En vigtig opgave – nok den vigtigste – for en ny Director er at sikre, at vi kan leve op til vores motto: Ride and have Fun.

Dernæst står vi foran et jubilæum i 2023 – 25 år, og så er der også udsigt til en flytning inden for de næste par år af såvel Cap’s Harley-Davidson Aarhus og af klubben til et endnu ukendt sted.

Jo fremtiden bliver mindst lige så spændende som det har været indtil nu ;-)

Med det nævnt, håber jeg, at I alle fortsat vil støtte godt og solidt op om HOG Chapter 1 Aros, vores Sponsoring Dealer og ikke mindst om en ny Director og bestyrelse når det er på plads.

I bestyrelsen vil vi nu sørge for en glidende overlevering af de forskelige opgaver til dels Assistant Director, den øvrige bestyrelse, og selvfølgelig til den kommende Director i det omfang der er navn på sådan en ;-)

Præcist hvornår min nye titel som Past Director kommer på vesten er ikke endeligt fastlagt, men jeg vil dog allerede nu så småt begynde at se tilbage på en spændende tid i bestyrelsen med mange gode minder, møder og drøftelser gennem årene.

Tak for mod- og medspil og tak for tilliden – det har været et stort og dejligt privilegium!

Med venlig hilsen

Keld Thyregod

(Soon to be) Past Director