Besøg på Kalø gods
Vores medlem Peter Øster - der arbejder som godsforvalter på Kalø gods - 

viste os rundt og fortalte godsets spændende historie.

Tak til Peter for en spændende aften - og ikke mindst for kaffe og dejlige hjemmebagte boller.